Privacy policy Ist Al Gruun

In de applicatie Ist Al Gruun worden gegevens - waaronder persoonsgegevens - verzameld en verwerkt naar aanleiding van onderzoek in citizen science projecten. Dit project is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en de Fietsersbond, (het consortium). Deze privacy policy is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en beschrijft de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten.

Grond voor verwerking

Deze verwerking doet beroep op geïnformeerde toestemming als verwerkingsgrond. Het consortium gebruikt je gegevens om te achterhalen hoeveel tijd fietsers verliezen bij het rood licht.

Verantwoordelijkheid en verwerking

De Vrije Universiteit Brussel onderschrijft het belang van de bescherming van jouw privacy. Vrije Universiteit Brussel, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, is hierbij aangeduid als verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens in deze applicatie. Voor vragen kan je ons bereiken via e-mail: jesse.pappers@vub.be

Doel voor verwerking en informatieverzameling

Wij verzamelen smartphone type, locatiegegevens in de vorm van fietsroutes en contactgegevens (naam en e-mailadres) als deel van onze studie waarin we de wachttijd van fietsers bij rood licht in Gent onderzoeken.

Gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan hierboven beschreven (door het consortium), of doorgifte van je persoonsgegevens aan externe organisaties is uitdrukkelijk uitgesloten.

Wie heeft toegang tot je informatie?

  • Het consortium ontvangt jouw contactgegevens (naam en e-mailadres). Deze gegevens worden enkel gebruikt om je uit te nodigen voor het geplande vervolgonderzoek.
  • Onderzoekers van de onderzoekscentra MOBI, SMIT en SOFT, verbonden aan VUB, gebruiken de verzamelde gegevens om de werking van de toekomstige applicatie te verbeteren.

Duur van de opslag

Alle gegevens worden confidentieel bewaard gedurende de looptijd van het project, ten laatste tot en met januari 2020. Hierna worden de gegevens vernietigd of geaggregeerd op een manier dat niemand nog individueel herkenbaar is. Jouw individuele contactgegevens (naam en e-mailadres) worden na uitnodiging voor vervolgonderzoek verwijderd.

 

Inzage, rechtzetting of verwijdering

Je kan je persoonlijke gegevens inkijken, ze laten rechtzetten en ze laten verwijderen onder de wettelijk bepaalde voorwaarden. Om deze rechten te bekomen volstaat het om je vraag te sturen jesse.pappers@vub.be. Of een geschreven verzoek te richten aan Pleinlaan 2, 1050 Brussel t.a.v. Jesse Pappers. Geef in beide gevallen een kopie van je identiteitskaart mee waarin enkel de voorkant zichtbaar is, je naam en je pasfoto.

Maatregelen voor bescherming en beveiliging

  • Gegevens worden op geëncrypteerde wijze via https doorgestuurd naar onze VUB-servers die marktconform beveiligd zijn.
  • Gegevens worden confidentieel behandeld.
  • Gegevens worden enkel geaggregeerd gepubliceerd zodat heridentificatie onmogelijk is.

Vragen, opmerkingen,  klachten

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het e-mailadres jesse.pappers@vub.be.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.